BETTER WORKING STARTS NOW

We beschouwen huisvestingstrajecten als een cyclus en kunnen organisaties adviseren en ondersteunen op ieder aspect van deze cyclus. Onze integrale benadering zorgt voor een optimale afstemming tussen de verschillende disciplines en uiteindelijk voor een optimaal resultaat tegen zo gunstig mogelijke condities.

Huisvesting heeft sterke raakvlakken met de stafdiensten zoals HR en IT van een organisatie. Vandaar dat deze centraal staan. Bij huisvestingstrajecten is het van belang deze stafdiensten nauw te betrekken.

Door huisvesting integraal te benaderen helpen we onze opdrachtgevers om weloverwogen en gefundeerde keuzes maken met een grote impact.

Huisvestingsadvies

Een gedegen huisvestingstrategie draagt significant bij aan de overall performance van de organisatie. Onze adviesdiensten richten zich onder andere op:

 • Locatie strategie
 • Portfolio analyse
 • Werkplekconcepten
 • Duurzaamheid
 • Programma van eisen

Real Estate

AREA werkt uitsluitend voor eindgebruikers die zich aan de vraagzijde van de vastgoedmarkt bevinden. We werken per definitie niet voor partijen die zich aan de aanbodzijde van de vastgoedmarkt bevinden, zoals beleggers of projectontwikkelaars. Hierdoor is een ‘conflict of interest’ uitgesloten en hoeft AREA in geen geval rekening te houden met de belangen van partijen aan de aanbodzijde.

 • Blijf of vertrek analyse
 • Huur of koop analyse
 • Aanhuren (of verhuren namens eindgebruikers bij leegstand)
 • Aankopen of dispositie namens eindgebruikers
 • Sale-and-leaseback
 • Ruimtelijk programma van eisen
 • Nieuwbouwbegeleiding

Gebruik de slider om het verschil te zien tussen render en foto!

Interieur ontwerp

AREA gelooft dat een goed ontworpen werkplek je beter laat voelen en beter laat presteren. Daarom creëren wij werkplekken vanuit de behoeften van de medewerkers én de organisatie. AREA analyseert en faciliteert die behoeften. Zo ontstaan er in co-creatie met onze opdrachtgevers betekenisvolle kantoorruimtes waar iedereen op zijn best is. Voor nu en voor de toekomst. Better working starts now!

 • Analyse
 • Ruimtelijk programma van eisen
 • Inrichtingsconcept
 • Kleur- en materialenadvies
 • (3D) ontwerp
 • Technisch ontwerp

Project Management

Projectbewaking vindt plaats via de GOTIK-methode, wat staat voor Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Voor deze onderwerpen worden uitgangspunten bepaald. Tijdens alle fases in het project worden deze uitgangspunten bewaakt. Wij zorgen voor de bewaking van het gehele project, de opzet van de juiste projectorganisatie, coördinatie van benodigde key-players en zijn de verbindende factor tussen alle partijen en de opdrachtgever.

 • Plan van aanpak
 • Overall planning
 • Kostenraming
 • Aanbesteding
 • Directievoering

Turn-key realisatie

Conform de overeengekomen projectplanning vinden de realisatiewerkzaamheden en leveranties plaats door diverse uitvoerende partijen, aangestuurd door de projectcoördinator vanuit AREA. De turn-key realisatie wordt afgerond met de oplevering aan de opdrachtgever en ingebruikname door de opdrachtgever.

 • Risicodragende realisatie
 • Inrichting bouwplaats
 • Samenstelling bouwteam
 • Realisatieplanning
 • Oplevering en revisie
Bekijk dit project