Project omschrijving

Van 5 naar 4

Werkzaamheden:

Ontwerp & Realisatie

Jaar:

2017

Plaats:

Den Haag

Omvang:

21.000m2

T-mobile

Telecomprovider T-Mobile heeft haar hoofdkantoor in Den Haag. Verdeeld over een aantal aan een geschakelde torens in één gebouwcomplex zijn ca 1400 medewerkers incl. groot datacentrum, congreszaal en restaurant gehuisvest. Door efficiency in de organisatie en het overgaan naar agile werken voldeed de kantoor huisvesting niet meer aan de hedendaagse eisen. Ook moest men terug van 5 naar 4 torens.

Naast de ruimten geschikt te maken voor de nieuwe vormen van werken, werd een inventarisatie gemaakt onder de medewerkers naar de wensen t.a.v. de huisvesting en het interieur en de manieren waarop er wordt gewerkt. Een refurbishment van het interieur was wenselijk en agile en activiteits-gerelateerd werken wordt ondersteund. Het activiteits-gerelateerde werken leidde tot een reductie in vloeroppervlak. Dit gaf de ruimte om verhoudingsgewijs in zeer korte tijd grote vloeroppervlakten leeg te maken. De lege vloeren werden van nieuwe indelingen en uiterlijk voorzien en weer in gebruik genomen. Door een uitgekiend aantal verhuisbewegingen is de overlast voor de medewerkers zoveel mogelijk beperkt en kon de af te stoten toren, ondanks de zeer krappe tijd, tijdig worden opgeleverd.

Door de nieuwe indelingen en ruimte soorten wordt zowel het werken naar activiteitssoort als het agile werken invulling krijgen en worden ondersteund. Door ook de kleuren en afwerkingen te vervangen is T-Mobile weer klaar voor de toekomst. Het indelingsconcept zorgt er tevens voor dat in deze toekomst verbouwingen nauwelijks noodzakelijk zijn en de organisatie binnen deze huisvesting kan bewegen en veranderen.